Archive: Murat Topal

Comedy

Getürkte Fälle - ein Cop packt aus

Open Air Bühne im überdachten Sommergarten
Thu. 9. to Sat. 11. August 2007

Murat Topal ist der Senkrechtstarter der Saison! Treffsicher, mit pointiertem Witz und voller Sympathie für all die skurrilen Figuren, die ihm als Polizist täglich vor Ort begegnen, erzählt er Geschichten, die tatsächlich das Leben schrieb.„Getürkte Fälle“ ist eine Reality-Comedy-Show mit Qualitätssiegel, denn Murat Topal weiß, wovon er spricht!


Kassenöffnung und Einlass ab 19:30 Uhr
Die Veranstaltung wird Open Air gespielt!


Kartenvorverkauf  Öffnungszeiten


Nächste Vostellung: 21. bis 25. November


Türk kökenli bir Alman olan Murat TOPAL sadece sahnede de~il,ger~ek hayatinda da Berlin‘in Neukölin semtinde görev yapan bir polis memurudur.


„Getürkte Fälle — Ein Cop packt aus.“ ba~li~iyla ilk defa sahnelenen
programinda, Berlin‘ in sosyal sorunlarin yo~un oldu~u semtierinde-
ki polis olarak ya~adi~i macera dolu ‚ ilgin~ görevlerini ~ok iyi ince-
lenmi~ ve e~lendirici bir ~ekilde seyircisine sunuyor.


Bu olaylar sirasinda kar~ila~ti~i insanlarin ki~iliklerini ‚ konu~ma,
davrani~ ve hareketlerini tüm yetenekleriyle görüntülüyor.


Caddelerde heran kar~imiza ~ikabilecek haydut surath hip-hop‘~u-
lu~a özenen bir genei ‚ kendine özgü ah~veri~ anlayi~iyla Türk ma-
nav Usküdar‘i, sadist polis e~itrneni veya Almanca‘yi yöre ieh~esiy-
le konu~an dogma büyüme bir Berlin‘ liyi canlandirirken, Murat
TOPAL seyircisini bu insanlarin güiün~ taraflariyla e~iendirmeyi,
ayni zamanda bu ki~iler üzerinde dü~ündürmeyi hedefliyor.


~nsan sevgisini gözardi etmeden canlandirdi~i bu acaip ki~iikli in-
sanlar, ~ok iyi hazirlanmis müzik esli~inde ve mükemmel nükteler-
le süslenerek sunulan bu gösteri,cidden övülmeye de~er.
Getürkte Fälle“ tam anlamiyla harika bir Ger~ek Komedi ~ov‘u *


Murat TOPAL Berlin‘in sorunlu semti Neukölln‘de polis memuruy-
ken ‚ birbu~uk yilda Almanya‘nin en gözde komedi sahnelerinin ‚ara-
nan bir sanatqisi oldu.


Bunun yanisira „Quatsch Comedy Club“ ‚ „ Nightwash“ ‚„ Freitag
Nacht News“ ve,, RTL Comedy Nacht“ gibi televizyon e~lence prog-
ramlarinada konuk sanat~i olarak katihyor.

Basinda~n özetler


„Hergün kar~i1a~ti~i insanlarin acaip kisilikierini, bedeninin tüm
yetenekleriyle ve oynak konu~ma tarziyla canlandiriyor ve hakika-
ten yasanm1~ olaylari anlatiyor . “( Berliner Morgenpost, 1.2.06)


„Murat Topal‘in ba~arii ~iki~i artik durdurui.amaz
Qok iyi ku11andi~i konu~ma diliyle ve cana yakin yakla~imiyla Ber-
lin‘in sosyal sorunlarinin yo~un oldu~u semtierinde polis memuruy-
ken ya~adi~i macerah olaylardaki ilgin~ insanlari anlatiyor . . .TOPAL
ön yargilari i~liyor; sonu~ ise büyük Türk—Alman Dostlugu .“
( BZ ‚ 1.2.06)

TOPAL gösterisinde canlandirdi~i insanlari kendine özgü bir ~e-
kilde yorumlarken, bu ki~ileri a~a~i1amiyor. ~ahsiyetlerini apa9lk
gozier onune seriyor Biraz kurnaz ve tabu ki gulunc, ama seyircisine
sevdiriyor bu insaulari ve her~eyden önce kendisini de sevdirerek...
Kendi üzerine yapti~i nükteleri so~uk d.u~ etkisi yapiyor.
Ve polis ~efinin veda töreninde giydi~i dansöz kiyafetiyle göbek atma-
sina ‚ ne dersiniz : Aferin ‚ Murat ‚ devam et böyle .“
(Südkurier ‚ 29.3.06)